سلام نازنین نظری هستم

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

مدرس فن بیان و مهارتهای ارتباطی

جزء صد سخنران برتر تریبون 1400

نظام آراسته ترین سخنران در دهمین جشنواره سعدی

دوره های آموزشی ما:

شرکتهای که مشاوره آنها انجام شده

شرکت دیده پردازمهرآوید

شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت

شرکت آزاد گستر ارگ

شرکت با مسئولیت محدود

مشاوره ثبت شرکت، افزایش سهام، تغییر آدرس

شرکت مهان فرداد تالش

شرکت سهامی خاص

مشاوره انتقال سهام،انتخاب هیأت مدیره،انتخاب مدیرعامل

شرکت آراتان پندار آنیل سیزده

شرکت با مسئولیت محدود

مشاوه ثبت شرکت،تغییر آدرس

شرکت جهان زیبای ذهن

شرکت با مسئولیت محدود

مشاوره ثبت شرکت

شرکت ناظر نیروی شفق

شرکت با مسئولیت محدود

مشاوره انجام امور مالیاتی

برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی