سلام نازنین نظری هستم

مدرس:

  • شخصیت شناسی

  • دروس کامپیوتر

مشاور:
  • ثبت شرکت

  • بیمه های زندگی

کارهایی که می توانم برای شما انجام دهم

شرکتهای که مشاوره و ثبت آنها انجام شده

شرکت دیده پردازمهرآوید

شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت

شرکت آزاد گستر ارگ

شرکت با مسئولیت محدود

مشاوره ثبت شرکت، افزایش سهام، تغییر آدرس

شرکت مهان فرداد تالش

شرکت سهامی خاص

مشاوره انتقال سهام،انتخاب هیأت مدیره،انتخاب مدیرعامل

شرکت آراتان پندار آنیل سیزده

شرکت با مسئولیت محدود

مشاوه ثبت شرکت،تغییر آدرس

شرکت جهان زیبای ذهن

شرکت با مسئولیت محدود

مشاوره ثبت شرکت

شرکت ناظر نیروی شفق

شرکت با مسئولیت محدود

مشاوره انجام امور مالیاتی

برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری دوره طراحی سایت

آموزش دروس:

  • internet

  • WORD

  • Excell

  •  Access

  • Power point

به مشاوره احتیاج دارید؟

بیمه، ثبت شرکت ، شرکت در دوره های آموزشی